Zamek w Kętrzynie

Zamek Krzyżacki w Kętrzynie jest budowlą gotycką, która pochodzi z drugiej połowy XIV w. Zamek został wybudowano pomiędzy rokiem 1360 a 1374 w pobliżu wcześniejszej drewnianej strażnicy. Przeznaczono go na siedzibę prokuratora krzyżackiego. W 1410 roku pruski rycerz Johart z burmistrzem Hermannem Barddyne poddali miasto i zamek wojskom polskim Władysława Jagiełły, jednak w następnym roku zamek wrócił w ręce Zakonu. W 1454 po wybuchu wojny trzynastoletniej zbuntowani mieszkańcy Kętrzyna zdobyli zamek i utopili krzyżackiego prokuratora w stawie. Następnie przekazali zamek wojskom polskim, które posiadały go do 1461 roku. Po sekularyzacji Prus, zamek stał się siedzibą starosty i wkrótce, w latach 1528-1529 roku, został przebudowany. Kolejna przebudowa nastąpiła w latach 1559-1566. W 1622 roku na dziedzińcu wzniesiono niewielką cylindryczną klatką schodową. W XVII wieku obniżono dominujące wcześniej skrzydło północne. Rozbiórkę zewnętrznych fortyfikacji rozpoczęto w I połowie XVIII w.. 15 grudnia 1797 w zamku wybuchł pożar, który zniszczył część budowli. W latach 1911-1912 miasto wykupiło obiekt, przeznaczając część pomieszczeń na mieszkania. W tym samym czasie znajdowało się tu także biuro niemieckiej 3 Brygady Piechoty. W końcu lat 30. XX wieku przeprowadzono w zamku nieznaczne prace konserwatorskie. Przed drugą wojną światową znajdował się tu urząd finansowy i mieszkania urzędników. Na początku lat 40. przebudowano zachodnią część piwnic znajdujących się pod skrzydłem północnym, z przeznaczeniem na schron przeciwlotniczy. Pod koniec stycznia 1945 r. wojska radzieckie zajęły miasto i spaliły większą część staromiejskiej zabudowy miasta oraz zamku. Zamek odbudowano w latach 1964-1966 staraniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie ze środków Ministerstwa Kultury i Sztuki. Przywrócono mu gotycki charakter dzięki podwyższeniu dachów, skrzydeł południowego i wschodniego oraz dodaniu jednego piętra z gotyckimi szczytami i spadzistym dachem w skrzydle północnym. Obecnie wewnątrz zamku mieści się Biblioteka Miejska oraz Muzeum Regionalne im. Wojciecha Kętrzyńskiego. W zbiorach muzeum znajdują się m.in. kolekcja obrazów, rzeźb, a także mebli zabytkowych pochodzących z okresu od XV do XIX. Zabytkowa wieża ciśnień w Kętrzynie ma wysokość ok. 35 m. Została oddana do użytku wraz z miejską siecią wodociągową w 1902 roku. Podstawa wieży ma kształt ośmiokątna, na górze kopuła z dekoracyjnym wywietrznikiem. Pojemność zbiornika 150 metrów sześciennych.


Możliwość komentowania jest wyłączona.