Z ekologią na co dzień

Gmina Poronin realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ząb noclegi zaprasza.

Realizacja operacji pn. „Z ekologią na co dzień – przeprowadzenie akcji edukacyjnej sprzątania świata, warsztatów ekologicznych, konkursu i akcji edukacyjno-informacyjnej w Gminie Poronin”  obejmuje podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez poprawę wiedzy na temat działań ekologicznych poprzez działania:
1. Organizacja i przeprowadzenie warsztatów ekologicznych we wszystkich 7 szkołach na terenie Gminy Poronin;
2. Organizacja i przeprowadzenie konkursu promującego postawy ekologiczne na co dzień dla wszystkich uczniów szkół na terenie Gminy Poronin;
3. Organizacja i przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjne na temat ekologicznych postaw wśród mieszkańców i podmiotów gospodarczych poprzez wydanie ulotek i kalendarzy;
4. Organizacja i przeprowadzenie akcji sprzątanie świata obejmującej działania ekologiczne w praktyce poprzez przeprowadzenie akcji sprzątania świata w każdym sołectwie przy udziale młodzieży szkolnej oraz rodziców.
Realizacja projektu jest odpowiedzią na niewystarczającą liczbę kompleksowych projektów poszerzających wiedzę ekologiczną dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy Poronin. Większość mieszkańców nie posiada wiedzy teoretycznej na temat ochrony środowiska, dlatego do wszystkich gospodarstw domowych na terenie Gminy Poronin będą skierowane ulotki. Dzieci i młodzież poprzez udział w warsztatach ekologicznych i w konkursie będą miały możliwość uzyskania ciekawych informacji na temat ekologi na co dzień. Akcja sprzątania świata pozwoli natomiast w wymiarze praktycznym na edukację ekologiczną, która uświadomi dzieciom, młodzieży i rodzicom problem zanieczyszczeń potoków, lasów i najbliższej okolicy.