„Nie Tylko Po Góralsku” – Przegląd kapel amatorskich

Pierwsze spotkanie muzykujących grup z terenu Podhala i okolic !!! O NAGRODĘ STAROSTY TATRZAŃSKIEGO. Zgodnie hasłem pierwszych grup big bitowych Polski:
– Czy to młody, czy to stary wszyscy łapią za gitary! Zapraszamy do wielkiej konfrontacji możliwości artystycznych grup muzycznych nie tylko z kręgu folku !!! Murzasichle noclegi zaprasza.

Mile widziane wszelkie kierunki muzyczne od popu, rocka,  jazzu do punk rocka jak również ich kompilacje !!

W zależności od ilości zgłoszeń planowany czas występu grupy od 15 do 30 minut.

KRYTERIA OCENY:

Jury oceniać będzie:

  • Artystyczny przekaz oraz wypowiedź muzyczną.
  • Stopień zaawansowania uczestnika w stosunku do jego wieku.
  • Poprawność techniczna wykonania utworów.
  • Umiejętność nawiązania kontaktu z publicznością.
  • Aranżację utworów.
  • Współpracę poszczególnych członków zespołów.
  • W utworach wokalno-instrumentalnych: spójność muzyki z tekstem.

Uwaga! – zachęcamy do prezentacji oryginalnych, autorskich kompozycji muzycznych

– najciekawsze pomysły będą wysoko punktowane.

JURY:
Oceny prezentowanych utworów dokona Jury powołane przez Organizatora.
Ocena Jury jest werdyktem ostatecznym i niepodważalnym.

PRZEBIEG SPOTKAŃ:
Ogłoszenie wyników nastąpi po zakończeniu wszystkich przesłuchań i obradach Jury.
NAGRODY:
Organizator przewiduje jedną nagrodę główną w wysokości 800 zł oraz

dwa wyróżnienia po 200 zł. Dla wszystkich uczestników dyplomy.