V Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny

Różnorodność biologiczna i krajobrazowa BPN i Otuliny Biłgoraj noclegi

Organizator: Bieszczadzki Park Narodowy / Ośrodek Naukowo – Dydaktyczny

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia na stronie www.bdn.pl

Atrakcyjne nagrody oraz udział najlepszych prac w wystawie i wydawnictwie pokonkursowym

Konkurs ma zasięg ogólnopolski i adresowany jest do wszystkich fotografujących, w trzech kategoriach wiekowych: 13-15 lat, 16-19 lat oraz od 20 roku życia wzwyż . Jego celem jest zainteresowanie młodych ludzi poznaniem przyrody Bieszczadzkiego Parku Narodowego i otuliny, uwrażliwienie na jej piękno, zagrożenia i konieczność ochrony oraz upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

Konkurs jest objęty Patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Głównego Konserwatora Przyrody. Patronat artystyczny objął Związek Polskich Fotografów Przyrody

Głównymi fundatorami nagród i wystawy pokonkursowej jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Bieszczadzki Park Narodowy.

Termin nadsyłania prac: do 10 marca 2015 r

Zachęcamy do udziału w konkursie noclegi Biłgoraj!