Święta Katarzyna

Święta Katarzyna jest miejscowością znajdującą się w województwie świętokrzyskim w gminie Bodzentyn, leży u podnóża Góry Łysicy najwyższego szczytu Gór Świętokrzyskich. Jest bardzo chętnie odwiedzanym miejscem przez turystów ze względu na swój urok i walory przyrodnicze, ponieważ Święta Katarzyna leży na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Można tutaj znaleźć różne okazy zwierząt oraz roślin chronionych. Przez Świętą Katarzynę przepływa również jeden z cieków źródłowych Czarnej Nidy. Noclegi Święta Katarzyna bazują głównie na turystach przyjeżdżających zwiedzać tutejszy XV-wieczny klasztor Benedyktynek, w którym znajduje się zachowany z XVI w. obraz Madonny oraz figurka Świętej Katarzyny, która jest najprawdopodobniej kopią zniszczonego  w XIX w. w skutek pożaru oryginału. Każdy Turysta odwiedzający Święta Katarzynę znajdzie dla siebie kwaterę, pyszne regionalne przysmaki serwowane w tutejszych restauracjach oraz w słynnym zajeździe „Baba Jaga”. Noclegi Święta Katarzyna zimą przeżywają szturmy turystów ze względu na znajdujące się w okolicy wyciągi narciarskie, które dysponują świetnym zapleczem sprzętu do uprawiania tego wspaniałego sportu. W lato przyciągają również szlaki turystyczne znajdujące się w tej przepięknej okolicy. Czerwony szlak  ma długość 105 km i przebiega nie tylko przez Święta Katarzynę ale również Krajno, Bęczków w stronę góry Radostowa. Przez Świętą Katarzynę przebiega również niebieski szlak z Wąchocka do Cedzyny. Przez Święta Katarzynę biegnie również czerwony szlak rowerowy, mający swój początek w Cedzynie na pięknym zalewem a biegnący aż do Nowej Słupi.