Szlakiem św. Kingi

Dzisiaj z Krościenka na Górę Zamkową wyruszyli uczestnicy tegorocznej XXV Pielgrzymki Górskiej Szlakiem św. Kingi. Krościenko noclegi zaprasza.

26 września pielgrzymi ruszyli ze Starego Sącza śladami św. Kingi i do niedzieli pokonywać będą tę samą trasę, którą kiedyś księżna Kinga uciekała przed Tatarami, aby schronić się w Pienińskim Zamku.

Dzisiaj rano pielgrzymka wyruszyła z Krościenka n/D na Górę Zamkową, gdzie o godzinie 12.00 odprawiona została msza święta. Kolejnym punktem na trasie była Sokolica i Szczawnica. Na jutro zaplanowane jest przejście przez Sewerynówkę na Przehybę, po różańcu odprawionym w Szczawnicy, a stamtąd z powrotem do Starego Sącza do kościoła klasztornego. Zakończyć pielgrzymkę ma msza święta o godzinie 17.00.
Św. Kinga urodziła się w 1234 r., była córką króla Węgier Beli IV, została poślubiona księciu sandomierskiemu Bolesławowi Wstydliwemu. Święta karmiła biedaków, opiekowała się kobietami, które spodziewały się potomstwa, fundowała kościoły, osobiście angażowała się w sprawy sądowe, aby bronić sierot, wdów i ubogich. Wspierała także męża w podejmowaniu trudnych decyzji. W 1257 r. Bolesław Wstydliwy przekazał jej ziemię sądecką wraz z pełnią książęcej władzy. Św. Kinga zmarła 24 lipca 1292 r. W 1999 r. została kanonizowana przez Jana Pawła II, który przybył do Starego Sącza. Szczątki św. Kingi spoczywają w klasztorze starosądeckim, który księżna ufundowała i do którego wstąpiła po śmierci męża.  Kinga jako dziecko  przeżyła dwa najazdy Tatarów z 1241 oraz 1259 roku. Trzeci najazd mongolskich najeźdźców w 1287 roku księżna przetrwała wraz z siostrami zakonnymi dzięki ucieczce,  z ufundowanego przez nią po śmierci Bolesława klasztoru klarysek w Starym Sączu, do zamku w Pieninach. Najprawdopodobniej księżna już wcześniej zleciła wybudowanie zamku na ewentualność kolejnego najazdu tatarskiego.
Pielgrzymka organizowana jest co roku przez Stowarzyszenie Czcicieli św. Kingi i Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.