Ogólnopolski Głos Profilaktyki 2014 – Zryw Wolnych Serc

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n/D aktywnie włączyli się w organizację ,,Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki 2014” służącego podniesieniu poziomu bezpieczeństwa, a także przeciwdziałaniu wszelkim  patologiom społecznym. Krościenko noclegi zaprasza.

Kampania ta jest realizowana przez Komendę Główną Policji w ramach programu „Profilaktyka a Ty”. Jest to najnowsza inicjatywa społeczności Komendy Głównej Policji adresowana do Wszystkich! Kierowana jest do każdego we wspólnej sprawie – promowania MODY NA ŻYCIE BEZ UZALEŻNIEŃ , na życie bez przemocy fizycznej i psychicznej, na życie godne i odpowiedzialne, na życie bezpieczne, życie, którego wartością jest wolność. Symbolem tej wolności jest GEST bicia serca wykonywany przez 60 sekund – jednocześnie przez wszystkich uczestników tej akcji w całym kraju 14 czerwca 2014 roku, o godz. 16.00. Ten gest nazywamy ZRYWEM WOLNYCH SERC. Serc wolnych od przemocy i uzależnień. Serc wrażliwych na drugiego człowieka. Serc zdrowych i odpowiedzialnych. Serc ceniących własną wolność.

Możliwość komentowania jest wyłączona.