Inwestycje Gminy Kościelisko w latach 2011-2014

Podsumowując pracę samorządu gminy, najczęściej posługujemy się okresem danej kadencji. Cztery lata to czas, w którym można już zrobić coś ważnego- ulepszyć życie mieszkańców, stworzyć lepsze warunki w oświacie, infrastrukturze komunalnej, poprawić bezpieczeństwo. Inwestycje duże, o znaczeniu strategicznym, wymagają dłuższego czasu.  Realizacja takiego zadania od pomysłu, do możliwości użytkowania jest czasochłonna. Przechodzi przez wiele niezbędnych etapów tj. pozyskanie terenu, przygotowanie dokumentacji, wybór wykonawcy w wyniku zamówienia publicznego, pozyskanie środków finansowych, wykonanie i odbiór zadania.  Tak mijają lata.  Ja,  dzięki wyborcom naszej Gminy Kościelisko noclegi, miałem taką szansę, że inwestycje mogłem rozpoczynać w jednej, a kończyć w innej kadencji. To niesamowite wyróżnienie, ale i zobowiązanie. Przedstawiam więc Państwu sprawozdanie wartościowe z wykonania  inwestycji w latach 2002- 2006 oraz 2007-2010 i szczegółowe sprawozdanie z wykonanych inwestycji w latach 2011-2014.

Odnosząc się do przedstawionego zestawienia zauważyć można, że w latach 2002-2014 podjęliśmy 141 inwestycji na łączną kwotę 84 168 293,00 zł. W latach 2007-2010 realizowaliśmy 60 zadań na kwotę powyżej 38 mln zł. W latach 2011-2014 ilości inwestycji jest podobna do okresu poprzedniego i ich liczba wynosi 59 na łączną kwotę 34 419 982,00 zł. Zwrócić uwagę należy, że najwięcej funduszy wydajemy na drogi. Znaczny wzrost podejmowanych działań w ostatnich latach to przede wszystkim efekt możliwości pozyskiwania dotacji unijnych. Związane z tym pokaźne zwiększenie środków finansowych przekłada się na czynności  ukierunkowane na polepszenie jakości życia w gminie i jej ogólny rozwój noclegi Kościelisko.


Możliwość komentowania jest wyłączona.