Piękne miejscowosci

Uherce są jedną z najstarszych bieszczadzkich miejscowości. Istniały prawdopodobnie już w czasach książąt ruskich. Nazwa miejscowości wskazuje na udział ludności sprowadzonej zza granicy węgierskiej w powstawaniu wsi. Uherce Mineralne to miejscowość położona w Kotlinie Uherczańskiej na wysokości ok. 380m n.p.m., u podnóża pasma Żukowa nad rzeką Olszanką przy trasie dużej obwodnicy. bieszczadzkiej oraz przy linii kolejowej Zagórz – Krościenko – Chyrów na Ukrainie.

Królewskie Wolne Miasto Sanok, jak brzmi pełna nazwa Sanok noclegi, to 40-tysieczna miejscowość w Euroregionie Karpackim, w Kotlinie Sanockiej. Miasto jest ważnym ośrodkiem przemysłu samochodowego i jednym z najstarszych ośrodków górnictwa naftowego na świecie. Przez Sanok przepływa jedna z najpiękniejszych rzek Polski – San. Specyfiką miasta jest lokalizacja w najbardziej wysuniętym na południe i na wschód punkcie kraju.