Gaja, Pegaz i SP nr 3

W ogólnopolskie akcji „Zbieraj makulaturę ratuj konie ” Szkoła Podstawowa nr 3 im. Elizy Orzeszkowej zajęła pierwsze miejsce w Polsce. Roztocze noclegi zaprasza.

W ramach programu Święto Drzewa Klubu Gaja szkoła zdobyła statuetkę Pegaza, a wyjątkowym wyróżnieniem dla zwycięskiej placówki był warsztat edukacyjno – artystyczny, w trakcie którego uczestnicy wraz z artystą mieli okazję budować rzeźbę Pegaza – pierwszego konia uratowanego przez Klub Gaja z transportu na rzeź.

– Budujemy wspólnie z dziećmi takie Pegazy w różnych częściach kraju, pierwszy uratowany koń nazywał się Pegaz – mówi Waldemar Rudyk, artysta. – Jest to nagroda dla szkół, które są najaktywniejsze jeżeli chodzi o pomoc zwierzętom – dodaje Rudyk.

Szkolnym koordynatorem całej akcji jest Marta Margol, nauczyciel SP nr 3, która już od kilku lat zajmuje się problematyką ekologii i ochrony środowiska.

– W poprzednim roku szkolnym w klasach 1–6 zebraliśmy wspólnie 15 388 kg makulatury i zajęliśmy 1 miejsce w Polsce – mówi Marta Margol. – Pieniądze uzyskane ze zbiórki makulatury wpłacane były na konto Gaja w ciągu całego roku szkolnego w 11 ratach – wyjaśnia Margol i mówi, że w akcję zaangażowani byli uczniowie i rodzice, a nawet dziadkowie uczniów. Wcześniej SP nr 3 zdobyło drugie miejsce w zbiórce makulatury noclegi Roztocze.

Wypoczynek w krainie Roztocze

Roztocze kwatery jest naturalnym przedłużeniem Wzniesień Urzędowskich, łączącym Wyżynę Lubelską z Podolem. Ponad otaczające krainy wznosi się minimalnie, przy czym wysokość wzgórz wzrasta w kierunku południowo-wschodnim.

Słowo „Roztocze” wywodzi się najprawdopodobniej z jego funkcji wododziałowej. W gwarze funkcjonują słowa: „roztocz”, „roztoka” rozumiane jako „rozlanie”, czy też „miejsce, gdzie rozchodzą się dwa potoki”. Inni sugerują powiązanie tej nazwy z pięknymi, szerokimi, „roztaczającymi się” wokoło krajobrazami. Roztocze to także porozcinany, „roztoczony”, pożłobiony teren. Nazwa ta po raz pierwszy zaistniała pod koniec XIX w. w pracach geografów galicyjskich.