Jurgów

Jeśli planujesz urlop w górach, koniecznie odwiedź Jurgów. To wioska, która oferuję świetne noclegi blisko wyciągu Jurgów.

Wioska polecana jest narciarzom a także wszystkim którzy uprawiają turystykę górską. Warto jednak pamiętać, że rzeka ta ma trudny nurt i jest najlepsza dla bardziej obytych kajakarzy. Jurgów jest fantastycznym wyborem dla miłośników aktywnego wypoczynku, którzy po dniu pełnym wrażeń oczekują spokojnego wieczoru. Popularną dyscypliną w tych okolicach są także spływy kajakowe odbywające się na rzece Białce, a jeśli rzeka ma wysoki stan wody, organizowane są również spływy pontonem. W tej właśnie miejscowości znajduje się stacja narciarska Jurgów SKI z jednym z najtrudniejszych stoków na Podhalu a według miejscowych narciarzowi, który pokona stok w Jurgowie, już żaden inny stok nie sprawi trudności. Miejscowość tą warto odwiedzić o każdej porze roku.

Kilkadziesiąt drewnianych szałasów zostało przeniesionych z polan tatrzańskich w XIX wieku i obecnie stanowią niezabezpieczony zabytek. Ponadto czystość powietrza jest tu bardzo dobra i doskonale wpływa na nasze zdrowie. Ze względu na położenie na uboczu pod samymi szczytami Tatr Jurgów pozostał niezatłoczoną i spokojną miejscowością, w której wypoczynek może być przyjemnym wyciszeniem i ucieczką od codzienności. W centrum wsi Jurgów znajduje się mały, malowniczy skansen – zagroda Sołtysów. Jurgów jest niedużą wsią istniejącą od 1546 roku i zlokalizowaną tuż obok jednej z najpopularniejszych miejscowości na Podhalu jaką jest Bukowina Tatrzańska.

Piramida w Rapie

Grobowiec rodziny Farenheit zlokalizowany jest w miejscowości Rapa niedaleko Bań Mazurskich (9km), tuż przy granicy z Rosją (obwód kaliningradzki).

W pierwszej połowie XVIIIw. Farenheitowie wykupili wieś Angerapp od Christopha von Rap (stąd nazwa miejscowości) i zbudowali w pobliżu neoklasycystyczny pałac w Bejnunach.

Właściciele majątku byli ludźmi wykształconymi, którzy dużo podróżowali po Europie i wprowadzali wiele nowych rozwiązań w.swojej posiadłości. Ich również jak starożytnych przyciągała magia wiecznego „życia po życiu” w.związku z tym chcieli zbudować grobowiec wzorując się na piramidach egipskich. Na początku XIXw, w odległości ok.5km od pałacu wzniesiono piramidę według projektu Bartela Thorwaldsena. W grobowcu w 1811r. jako pierwsza została pochowana 3-letnia córeczka Farenheita być może z myślą zapewnienia jej nieśmiertelności. Następnie tam pochowano kilku członków rodu budowniczego piramidy Friedricha Heinricha.

Celem budowy grobowca – piramidy było stworzenie warunków sprzyjających mumifikacji ciała.
Wyliczenia starożytnych budowniczych podają, że typowa piramida powinna odpowiadać m. in. następującym warunkom:
powierzchnia każdej ściany bocznej równa powierzchni kwadratu o boku równym wysokości ściany bocznej piramidy
kąt pochylenia ścian 51°52′
odpowiednie ułożenie zwłok
właściwe rozmieszczenie kanałów wentylacyjnych
odpowiednia głębokość osadzenia sarkofagu
Piramida mazurska:
ma wysokość 15,9m
podstawa kwadratowa 10,4 x 10,4m
trzy otwory wentylacyjne
trumny ułożone na płaskim podłożu
kąt pochylenia ścian zewnętrznych 68-70° (wewnętrznych 51°52′)
Pan Leszek Matela na podstawie przeprowadzonych badań radiestezyjiych podaje wiele interesujących danych dotyczących tej wyjątkowej budowli. Stwierdza on, że wybór miejsca budowy piramidy nie był przypadkowy. Jest to miejsce, jak żadne inne w okolicy, o wielkiej mocy koncentracji pozytywnego promieniowania energii Ziemi i Kosmosu. Pozytywne promieniowanie jest wzmacniane w piramidzie przez odpowiedni kształt sklepienia wewnętrznego pod kątem 51°52′ – a więc jak w piramidach egipskich, a negatywne działanie energii eliminuje podstawa z kamienia polnego.

Regenerujące właściwości piramid odkrył przed ponad 60 laty Francuz Antoine Bovis, a jego następcy – de Belizal, Chaumery i Morel wykazali również pozytywne działania innych obiektów o.kształtach figuralnych, co nazwali promieniowaniem kształtów.

W Rapie przecinają się trzy linie silnego promieniowania geomantycznego łączące miejsca mocy. Jedna z nich biegnie m.in. od Kowna przez Rapę i dalej przez Wilczy Szaniec k/Kętrzyna do Karlsruhe, jednego z większych miejsc mocy w Europie. Angielski badacz geomancji Nigel Pennick twierdzi, że kwaterę Hitlera k/Kętrzyna zlokalizowano z dużą znajomością wiedzy geomancyjnej. Promieniowanie energii w piramidzie mazurskiej wg Leszka Mateli wynosi około 23tys. jednostek w skali Bovisa. Promieniowanie zdrowego człowieka wynosi 6,5tys. jednostek, a miejsca o natężeniu 18tys. jednostek, uznawane są za miejsca mocy. Podobno komary i muchy omijają wszystkie piramidy.

W latach wojny 1914-1915 i 1945 grobowiec został zdewastowany przez Rosjan, trumny porozbijano i w takim stanie znajduje się do dziś. Przeprowadzone badania wykazały, że.pozytywne promieniowanie jest wzmacniane przez odpowiedni kształt sklepienia wewnętrznego, a.negatywne działanie energii eliminuje podstawa z kamienia polnego.

Sanktuarium w Świętej Lipce

Święta Lipka nie duża miejscowość znana już od XV wieku jako miejsce licznych pielgrzymek, położona jest w pobliżu Kętrzyna nad jeziorem Dejnowa. Co roku, ponad 100tys. turystów przyjeżdżających na Mazury, odwiedza znajdujące się tu Sanktuarium Maryjne. Z.powodu licznych grup pielgrzymów, Święta Lipka często nazywana jest „Częstochową Północy”.

Podróżując z kierunku Reszla do Świętej Lipki możemy podziwiać barokowe kapliczki drogi różańcowej, ustawione na trasie liczącej około 6 km długości. Kościół znajduje się w miejscu poprzednio istniejących dwóch kolejnych kaplic – pierwszej z ok.1400r. i drugiej wybudowanej w.1619r. z inicjatywy sekretarza królewskiego Stefana Sadorskiego.

Kompleks klasztorny składa się z  bazylika, krużganki i dom zakonny ojców jezuitów. Nakościelny dziedziniec wchodzi się przez barokową bramę z pierwszej połowy XVIII wieku. Wbazylice możemy podziwiać barokowe organy z ruchomymi figurkami, wykonane w 1721r. Naołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Boskiej Świętolipskiej.

Święta Lipka – to sławne sanktuarium Maryjne już od średniowiecza zbierającee rzesze pielgrzymów nie tylko z Warmii i Prus, ale także z najdalszych zakątków Polski.
Święta Lipka – to także obiekt zabytkowy niezwykłej wartości, zaliczany do najwspanialszych okazów późnego baroku w Polsce. Zespół architektoniczny złożony z kościoła, krużganku i klasztoru, mają zachowaną w idealnym stanie bogatą i różnorodną dekorację. Składają się na nią rzeźby, freski, obrazy na płótnie, wyroby złotnicze oraz rzadko spotykane w takiej obfitości dzieła artystycznego kowalstwa. W ostatnich latach Święta Lipka stała się także miejscem wypoczynku i rekreacji. Lasy i jeziora przyciągają coraz większe rzesze wczasowiczów.

MOST OBROTOWY GIŻYCKO

Most obrotowy został zbudowany w 1889r. przez firmę Beuchelt & Co. Grünberg in Schlesien z.Zielonej Góry. Most został wzniesiony w celu zapewnienia dogodnego połączenia miasta z Twierdzą Boyen zbudowaną w latach 1844-1857. Ówcześni inżynierowie skonstruowali ponad 20-to metrowej długości i 8-mio metrowej szerokości ruchome przęsło o oryginalnym sposobie zwodzenia w bok, a nie do góry jak to się odbywało w tradycyjnych tego rodzaju konstrukcjach.

Most ważący ponad 100 ton za pomocą odpowiednich przełożeń może być obracany ręcznie przez jednego operatora. W latach 1960-1970 w ramach modernizacji, most został wyposażony w napęd elektryczny. W latach 60-tych zainstalowano napęd elektryczny co doprowadziło do zniszczenia nabrzeża (przez silne uderzenia). Most więc rozebrano, a na jego miejsce postawiono most saperski. Ten ostatni nie został przez mieszkańców zaakceptowany. Dopiero od 1993r. po przywróceniu stanu pierwotnego, most obrotowy został ponownie otwarty. Obecnie jego obsługa odbywa się ręcznie, zgodnie z pierwotnym założeniem konstruktorów.

Cała operacja otwierania mostu zajmuje jednemu człowiekowi ok. 5min. Jest jedną z niewielu tego typu konstrukcji w Europie. Most otwierany jest według dziennego rozkładu dostosowanego do rozkładu rejsów statków Żeglugi Mazurskiej.

Zdjęcie przedstawia giżycki most na początku XXw.
Na drugim planie zamek z nieistniejącym już dziś skrzydłem z wieżyczką

JAK TO DZIAŁA?

Aby otworzyć most operator najpierw zdejmuje blokady, unosi 100-tonowe przęsło do góry przy pomocy specjalnych przełożeń kołem-korbą w wartowni; następnie wkłada korbę w specjalne gniazdo i obraca całą konstrukcję idąc wokół otworu i pchając drążek (handszpak). Korba obraca kołem zębatym zamontowanym w przęśle, które przesuwa się po szynie zębatej w kształcie łuku. Cały most zawieszony jest na dwóch kołach, które spoczywają na szynie w kształcie okręgu oraz wspomnianej szynie zębatej.

GIERŁOŻ – KWATERA HITLERA

W Europie można spotkać kilka kwater głównych Wodza Trzeciej Rzeszy. Większość wojennych kwater, tak jak Wilczy Szaniec, znajdowało się w oddaleniu od dużych miast, wewnątrz dużych kompleksów leśnych, otoczonych jeziorami i bagnami co ułatwiało ukrycie przed oczami pilotów i.prawie niemożliwy dostęp lądem.

O lokalizacji Wilczego Szańca zadecydowało wiele czynników, między innymi:
las znajdował się w pobliżu granicy ze Związkiem Radzieckim, a plan „Barbarossa” przewidywał atak na ZSRR,
obszar Rzeszy Niemieckiej był podzielony na okręgi obronne. Jednym z najbardziej ufortyfikowanym był okręg nr 1 – Prusy Wschodnie. Posiadał on wiele twierdz (Giżycko, Toruń, Kłajpeda, Piława) i tzw. rejonów umocnionych z okopami przeciwpancernymi, zaporami przeciwczołgowymi i zasiekami z drutu kolczastego.
obszar był położony w dużym oddaleniu od arterii komunikacyjnych, w starym mieszanym lesie stanowiącym całoroczną, naturalną osłonę obiektów,
rozciągające się na wschód Wielkie Jeziora Mazurskie stanowiły naturalną przeszkodę dla wojsk lądowych.
W lipcu 1940 roku twórca „Organisation Todt”, 50-letni gen. mjr dr inż. Fritz Todt otrzymał zadanie budowy tajnego obiektu w Die Görlitz (Gierłoż). Inżynierowie Todta byli znakomitymi specjalistami od budowy umocnień wojskowych i bunkrów. Dlatego to właśnie jemu zlecono przygotowanie jednego z najsłynniejszych i najtajniejszych obiektów II Wojny Światowej – kwatery kętrzyńskiej nazwanej „Wilczym szańcem” – „Die Wolfschanze”.

Wczesną jesienią, pod pozorem budowy zakładów chemicznych „Askania” w Gierłoży rozpoczęto prace. Wiosną 1941 roku umocniono nawierzchnie dróg, założono bocznicę kolejową a.na rozległych łąkach wybudowano lotnisko. Pod drzewami powstawały bunkry i umocnione zabudowania. Główne bunkry nie posiadały okien i kształtem przypominały prostokątne bloki betonowe lekko zwężające się do góry a do ich wnętrza prowadziło kilkoro drzwi. Ze zdjęć wykonanych w bunkrach wynika niezbicie, iż musiały istnieć tutaj podziemia o kilku kondygnacjach. Piętra były zaopatrzone w windy i inne specjalne zabezpieczenia. Wilczy szaniec odznaczał się niezwykle skomplikowanym systemem bezpieczeństwa, który zawiódł tylko raz gdy płk Claus hrabia Schenk von Stauffenberg przemycił bombę.

Ścisły obszar kwatery wynosił 250ha, lasu – 800ha. Całość zabezpieczona była zaporami z drutu kolczastego oraz polami minowymi o szerokości od 50 do 100m. Cały obszar kwatery składał się z.trzech koncentrycznie położonych stref bezpieczeństwa.
Pierwsza strefa położona była na północ od linii kolejowej. Znajdowały się tu schrony Hitlera, Keitla, dr Dietricha, Bormanna oraz centrala telefoniczna. Były tam także żelbetowe i ceglane budowle Jodla, Göringa, wydziału personalnego wojsk lądowych, adiutantury osobistej, lekarzy,
oraz batalionu przybocznego. Oprócz tego w strefie pierwszej znajdowały się dwie herbaciarnie, dwa kasyna, kotłownia i sauna. Przed wejściem do tej strefy sprawdzano dokładnie przepustki i.tożsamość najbardziej znanych osobistości, ministrów i generałów.
Ruiny bunkra Adolfa Hitlera Ruiny bunkra
Druga strefa, położona na południe od szosy łączącej Kętrzyn z Węgorzewem mieściła wydziały sztabowe sił zbrojnych Wehrmachtu oraz pomieszczenia batalionu przybocznego Hitlera. Znajdowała się tu także centrala dalekopisowa, a w wybudowanym w 1911r. domu wypoczynkowym (Kurhaus) – kasyno oficerskie. Do wejścia na ten teren upoważniały także specjalne, lecz rzadziej zmieniane przepustki. We wschodniej części drugiej strefy, znajdowały się obiekty należące do przedstawicielstw naczelnych dowództw marynarki wojennej, ministerstwa spraw zagranicznych, oraz najpotężniejszy obiekt całego kompleksu – schron przeciwlotniczy ogólnego użytku.-

Trzecia strefa obejmowała budynki w pobliżu szosy i na peryferiach kwatery oraz pomieszczenia dla straży i bunkry obrony przeciwlotniczej. Straż nad urządzeniami zabezpieczającymi powierzono elitarnej „Leibstandarte” – Gwardii Przybocznej Hitlera oraz wybranym żołnierzom z.równie elitarnego „Großdeutschland”. Oprócz silnych baterii przeciwlotniczych w lesie trzeciej strefy zakwaterowano batalion pancerny, stanowiska moździerzy oraz trzy baterie osławionych 88-mek.

Wywiad radziecki i aliancki nigdy nie zdołał zlokalizować położenia kwatery. Nawet okoliczna ludność Gierłoży zaintrygowana ruchliwym życiem w pobliskim lesie nie wiedziała, co naprawdę się tam kryje. –
Ruiny bunkra Miejsce zamachu na Hitlera z tablicą pamiątkową
Właśnie w Wilczym Szańcu miał miejsce słynny zamach na Hitlera. W czwartek 20 lipca 1944r. dokładnie o godzinie 12:42 potężny wybuch wstrząsnął kwaterą, w powietrzu fruwały framugi okienne i urwane gałęzie. Bombę z opóźnionym zapłonem przywiózł przybyły na naradę z Berlina pułkownik Claus von Stauffenberg. Eksplozja nie zabiła jednak Hitlera. Doznał on tylko niewielkich obrażeń i był w stanie jeszcze tego samego dnia przyjąć przybyłego z wizytą Mussoliniego.

Ełcka Kolej Wąskotorow

Zapraszamy wszystkich turystów w nieśpieszną, urzekającą podróż do świata historii Mazur i kolejnictwa.
100-letnia Ełcka Kolej Wąskotorowa jest jedyną czynną tego typu atrakcją turystyczną w regionie Warmii i Mazur.
Wybudowana w latach 1910-1917 Ełcka Kolej Wąskotorowa uznana została za cenny zabytek kultury technicznej. W 1992 r. wpisano ją do rejestru zabytków pod numerem A-3194.

W ofercie znajdują się:

  • przejazdy grupowe i indywidualne stylowymi wagonikami „wąskotorówki” połączone z piknikiem
    w Sypitkach, gdzie w 2010 r. oddano do użytku nową infrastrukturę rekreacyjną
  • zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa, hali lokomotywowni i taboru
  • odwiedziny w Skansenie Pszczelarskim i pracowni rzeźby
Wykonujemy również specjalne przejazdy z dowolnej okazji.
Oferta kolejki wąskotorowej promująca nowe formy turystyki oraz dobry klimat wokół niej zaowocował przyznaniem w 1997r. nagrody w konkursie „Przebiśnieg”. To prestiżowe wyróżnienie, nazywane często „turystycznym oscarem” było przyznane przez Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki, wspólnie z Polską Agencją Promocji Turystyki i Polską Agencją Rozwoju Turystyki.

W ostatnich latach Ełcka Kolej Dojazdowa przeżywała bardzo poważny kryzys finansowy. Z tego powodu, na początku 2001 roku Przedsiębiorstwo PKP podjęło decyzję o likwidacji ełckiej „wąskotorówki”. Od tego czasu Urząd Miasta w Ełku podjął usilne starania o przejęcie jej do prowadzenia. Starania te zakończyły się sukcesem. 1 stycznia 2002 roku Urząd Miasta przejętą przez siebie Ełcką Kolej Dojazdową powierzył do prowadzenia Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ełku, nadając jej nazwę EŁCKA KOLEJ WĄSKOTOROWA.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku, a dokładnie EŁCKA KOLEJ WĄSKOTOROWA będzie prowadziła jedynie przewozy turystyczne. W celu pozyskania jak największego grona turystów przygotowano ciekawą ofertę turystyczną dotyczącą wycieczek kolejowych połączonych z wieloma atrakcjami, np.: spływy kajakowe, rajdy rowerowe, wycieczki piesze, przejażdżki konne oraz bryczką, kuligi. Ponadto będzie można zobaczyć Muzeum Kolejnictwa, skansen i okoliczne zabytki, jak także inscenizacje historyczne. Nie zabraknie również biesiady przy ognisku z muzyką ludową oraz spaceru po lesie i brzegiem jeziora.

Wszystkie te atrakcje tworzą unikatową ofertę przenoszącą turystę w burzliwy świat zawieruchy międzywojennej. Jest to oferta, która wspaniale edukuje, bawi i oddaje w objęcia nostalgii.

Niespieszna podróż do świata historii Mazur i kolejnictwa gwiżdżącą i posapującą, spowitą obłokami dymu lokomotywą „pod parą” przeniesie podróżnych w burzliwe czasy pogranicza, gdzie od stuleci ścierały się różne żywioły narodowościowe i wyznaniowe. Malownicza trasa kolei jest niemym świadkiem tych wydarzeń.

Po zdrowie nad morze

Najbardziej istotnym walorem gminy Mielno jest morze – pod względem rocznej temperatury Bałtyk można określić mianem zmiennego. Najniższa temperatura wód notowana jest w miesiącu lutym i kształtuje się ona na poziomie 1 oC. Natomiast w ciągu sezonu letniego (lipiec oraz sierpień) temperatura w południowej i południowo- wschodniej części akwenu sięga nawet 19 oC.

Morze Bałtyckie jest naturalnym źródłem jodu, którego niedobór prowadzi do niedoczynności tarczycy. Bogate w jod są ryby morskie, owoce morza oraz sól nie oczyszczona lub jodowana, ale przede wszystkim czyste nadmorskie powietrze. Jod pomaga w utrzymaniu zdrowej skóry, włosów, paznokci i zębów.

Pod względem zasolenia Bałtyk klasyfikowany jest jako morze słonawe – średnia wartość wynosi 7- 8 promili. Poziom zasolenia wód wytłumaczyć można kilkoma powodami. Po pierwsze do Bałtyku uchodzi bardzo wiele rzek niosących znaczne ilości wód słodkich, które automatycznie zmniejszają stężenie soli. Po drugie do niedużego zasolenia przyczyniają się warunki klimatyczne. W umiarkowanej strefie klimatycznej parowanie nie jest silne, przez co stężenie soli utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie. Innym powodem niedużego zasolenia wód Bałtyku jest ograniczona wymiana wód z otwartym oceanem.

W sezonie letnim nad zapewnieniem beztroskiego wypoczynku nad naszym pięknym morzem czuwa 60-ciu wysoko-wykwalifikowanych ratowników. Gmina Mielno może poszczycić się najlepiej strzeżonymi kąpieliskami w kraju na co składają się umiejętności ratowników oraz nowoczesny sprzęt. Pod względem bezpieczeństwa wszystkie nasze kąpieliska zajmują wysokie miejsca w ogólnopolskich rankingach.

Szlaki rowerowe:

Mielno-Koszalin- 14 km długości

Bezpieczne połączenie Mielna z Koszalinem. Szlak ciągnie się równolegle z krajową drogą prowadzącą do Koszalina.

Początek trasy znajduje się w Mielnie na ul. Lechitów, kończy w Koszalinie na ul. Morskiej.

Nadmorski szlak – czerwone oznakowanie- 45 km długości

Trasa: Pleśna – Gąski Latarnia – Sarbinowo – Mielno – Strzeżenica – Dobiesławiec – Mścice – Jamno – Łabusz – Osieki – Iwęcino – Bielkowo

Szlak prowadzi wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego. Jest częścią międzynarodowego szlaku rowerowego. Wzdłuż trasy znajduje się wiele zabytków oraz pomników przyrody .

Warto zobaczyć:

Latarnia w Gąskach,wybudowana w latach 1876-1877- otwarta dla turystów.

Gotycki Kościół Odrodzenia z XIX wieku w Sarbinowie z wieża wybudowaną z podstawą w kształcie ośmiokąta.

Miejscowość Chłopy z unikalnym budownictwem o konstrukcji szachulcowej.

 

Szlak pieszy:

Szlak nadmorski -czerwone oznakowanie-39 km długości

Trasa: Pleśna – Gąski latarnia – Sarbinowo – Chłopy – Mielno – Unieście – Łazy – Dąbki

Część międzynarodowego szlaku z pocątkiem we Francji. Biegnie wzdłuż nadmorskich miejscowości.

Promenada plażowa Świnoujście

Przez całą długość nadmorskiej dzielnicy Świnoujścia ciągnie się malownicza promenada łącząca tradycję z nowoczesnością. Promenada nadmorska w Świnoujściu to przedwojenny bulwar graniczący z dzielnicą uzdrowiskową. Jest to jedna z największych atrakcji miasta. To tu koncentruje się życie nie tylko nocne. Na promenadzie mają miejsce liczne koncerty, a nawet uliczne przedstawienia.

Wzdłuż bulwaru można oglądać zabytkowe hotele utrzymane w secesyjnym stylu, a do każdego zakątka promenady dociera bezprzewodowy Internet. Każdy z Gości Świnoujścia znajdzie tu coś dla siebie: wspaniale położone wśród zieleni ławeczki, ścieżki rowerowe umożliwiające bezpieczną jazdę, sklepiki z pamiątkami i fantastyczną biżuterią z bursztynu. W gościnne progi zapraszają liczne i niezwykle eleganckie hotele, które często prowadzą bary przywodzące na myśl najlepsze czasy fin de siecle’u. W licznych smażalniach i restauracjach można skosztować potraw z bałtyckich ryb, ale również z rekina łowionego w odleglejszych wodach. Na deser warto wybrać się do jednej z licznych lodziarni i cukierni.

Spacer promenadą doprowadzi Gości do okolicznych lasów i niemal do samej granicy polsko-niemieckiej. Z promenady można w kilku miejscach zejść bezpośrednio na plażę.

Cafe Kredens znajdująca się na promenadzie to miejsce magiczne, z bardzo przytulnym wnętrzem i miłą atmosferą. O każdej porze roku możecie Państwo do nas zajrzeć i poczuć się, jak na wakacjach.

Kawiarnia specjalizuje się w domowych wypiekach według starych, rodzinnych przepisów, a kawę podaje się tutaj na wiele sposobów: espresso, macchiato, cappuccino, americano, cafe latte i inne. Personel często doskonali warsztat parzenia kawy, na różnych kursach pod okiem baristów. W godzinach rannych, w uroczym ogródku podawane są pyszne śniadania, a w porze lunchu lekkie sałatki.

Cafe Kredens jest doskonałym miejscem spotkań ze znajomymi, rodziną, przyjaciółmi. Od trzech lat jest Festiwalową Kawiarnią Karuzeli Cooltury w Świnoujściu. Podczas tej imprezy można spotkać znanych aktorów, celebrytów i innych bardzo ciekawych ludzi. Darmowy dostęp do internetu, przytulny wystrój i dobra muzyka zapewnią Państwu miłe chwile. Każdy miłośnik słodyczy i dobrego smaku, powinien wyjść z kawiarni zadowolony.

 

Zachodniopomorskie – nadmorska kraina pełna wspaniałych przygód!

Morze przygody – tym hasłem w pełni odzwierciedla się charakter regionu. Różnorodność występujących tutaj walorów sprawia, iż na Pomorze Zachodnie możemy zaprosić każdego turystę.
Zachodniopomorskie to głównie natura. Piękne, szerokie, Kołobrzeg fot. Robert Gauer piaszczyste plaże wraz z otaczającym je Morzem Bałtyckim oraz wydmami stwarzają warunki do rozwoju turystyki zarówno wypoczynkowej jak i aktywnej. Rzeki, pojezierza, lasy to raj dla wielbicieli wypoczynku wśród przyrody, a istniejące na terenie regionu Parki Narodowe i Krajobrazowe, Rezerwaty Przyrody dają możliwość podziwiania różnych gatunków fauny i flory, których często nie można zobaczyć na innych obszarach.
Ogród Dendrologiczny w Przelewicach fot. UMWZP Duża liczba akwenów stwarza możliwość uprawiania turystyki wodnej. Takie pojęcia jak żeglarstwo, kajakarstwo, nurkowanie, windsurfing czy kitesurfing nie są dla turystów z województwa zachodniopomorskiego niczym obcym. Uprawianie tych dyscyplin umożliwiają znajdujące się na terenie województwa dobrze rozwinięte sieci rzek, jeziora czy tereny Zalewu Szczecińskiego lub Morza Bałtyckiego. Wszystkie te elementy tworzą doskonałe warunki do kreowania szlaków wodnych, lubianych przez wielu miłośników wodnego szaleństwa.
Uzdrowisko Połczyn Zdroj fot. Robert Stachnik Pomorze Zachodnie to także unikalne walory uzdrowiskowe. Złoża borowin, łagodny klimat, solanki – to wszystko sprawia, że zachodniopomorskie uzdrowiska tj.: Świnoujście, Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Połczyn Zdrój, Dąbki są cennym elementem przyciągającym turystów i kuracjuszy. Zapewniające niezwykły wypoczynek, poprawiające zarówno urodę, jak i zdrowie, są niezwykłym sposobem na wakacyjny relaks. Nie bez znaczenia jest również silna sieć ośrodków Wellness & SPA, charakterystyczna dla naszego regionu, przede wszystkim dla pasa nadmorskiego.
Regaty na Zalewie Kamieńskim fot. Ciszewski Tereny zielone – lasy, parki stwarzają idealne warunki do rozwoju turystyki aktywnej. Są one doskonałym tłem dla szlaków rowerowych, konnych i pieszych lub coraz bardziej popularnej dyscypliny jaką jest Nordic Walking. Sprawiają one, iż tego rodzaju wypoczynek pozwala połączyć przyjemne z pożytecznym. Ciekawe położenie wraz z terenami zielonymi pozwala na rozwój turystyki golfowej. Na terenie regionu istnieją pola golfowe, które dzięki swoim niezwykłym walorom oraz europejskim standardzie przyciągają miłośników tego sportu z całego świata.
Centrum Słowian i Wikingów fot. UMWZP Zachodniopomorskie to również walory kulturowe, będące dziełem człowieka. Pełniąc rolę wspomagającą walory naturalne stanowią istotny element ofert pobytowych i turystycznych. Krajobraz kulturowy Województwa Zachodniopomorskiego jest materialnym świadectwem bogatej historii regionu, wynikiem ścierania się wpływów zachodnioeuropejskich, polskich i skandynawskich. Zachowane elementy krajobrazu, takie jak układy staromiejskie, historyczne umocnienia i fortyfikacje, liczne wsie średniowieczne, XIII wieczne kościoły i zabudowania poklasztorne, stanowią charakterystyczne cechy krajobrazu województwa i podkreślają jego odrębność.
Pokazy rycerskie na Pomorzu Zachodnim fot. Gmina Bierzwnik Dopełnieniem walorów kulturowych są organizowane na terenie regionu imprezy. To niezwykle barwne przedstawienie historii i tradycji regionalnych. Ich wyjątkowa formuła oraz różnorodność prezentowanych tematów sprawia, iż przyciągają wielu turystów o różnorodnych zainteresowaniach. Pozwalają one na obcowanie z kulturą w wielu wymiarach – na poznanie różnych nurtów muzycznych, sztuki teatralnej, filmowej lub wzięcie udziału w zmaganiach sportowych. Umożliwiają spotkania z ludźmi z całego świata, rozmowę z nimi oraz wymianę poglądów.
Aby przybliżyć historię i tradycje regionu powstało wiele tzw. wiosek tematycznych. Są to miejsca położone na pięknych terenach, stylizowane na dawne wioski, których twórcami są prawdziwi pasjonaci. Wszystko to sprawia, iż są to miejsca „tętniące życiem”, do których turyści z chęcią wracają zarówno po wiedzę, jak i rozrywkę. Na tak pasjonującą lekcję historii na Pomorze Zachodnie z przyjemnością zapraszamy także najmłodszych turystów.
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie fot. Robert Stachnik Kultura to także znajdujące się w regionie piękne miasta. Każde z nich posiada odrębny charakter – swoją historię, tradycje oraz infrastrukturę. Sprawia to, iż przyjeżdżając do naszego regionu mają Państwo szansę poznać nowe miejsca, ludzi i zwyczaje. Duże miasta takie jak Szczecin, Świnoujście, Kołobrzeg czy Koszalin są popularnymi kierunkami przyjazdów turystów z różnych obszarów. Jednak na uwagę zasługują również mniejsze miejscowości, które poprzez swoją historię, piękne położenie są niezwykle istotnym punktem na turystycznej mapie Pomorza Zachodniego.
Darłowo fot. UMWZP Województwo Zachodniopomorskie to baza noclegowa o bardzo dobrym standardzie. Po turystycznych zmaganiach każdy gość znajdzie miejsce, w którym będzie mógł wypocząć. Na terenie regionu znajdują się liczne hotele, motele, schroniska czy campingi świadczące usługi wysokiej jakości.
Świnoujście fot. Czasnojć Niezwykłe walory regionu sprawiają, iż z przyjemnością zapraszamy do nas turystów z Niemiec. Dużym atutem jest przygraniczne położenie województwa oraz dobre połączenie komunikacyjne. Sąsiedztwo obu tych obszarów sprawia, iż na Pomorze Zachodnie mogą się wybrać Państwo na weekendową wyprawę, jednak jestem pewny, że moc atrakcji sprawi, iż będą Państwo chcieli zostać u nas zdecydowanie dłużej!

XVIII OTTL Anima

Przed nami (17-22 listopada) kolejna, osiemnasta już edycja, Olsztyńskiego Tygodnia Teatrów Lalkowych Anima. Jak co roku dołożono starań, aby zadowolić zarówno najmłodszą, jak i nieco starszą Widownię. Udało się zaprosić spektakle różnorodne pod względem tematycznym i estetycznym. Ryn noclegi zaprasza.

Festiwal zainauguruje wielokrotnie nagradzany spektakl  ŻYWOTY ŚWIĘTYCH OSIEDLOWYCH  w wykonaniu Agaty Kucińskiej  z Teatru „AD SPECTATORES”  z Wrocławia (17.XI pon. 10.00, 17.00).

W kolejnych dniach zapraszamy na: NAJMNIEJSZY SAMOLOT NA ŚWIECIE (TEATR „MASKA” RZESZÓW), W DOLINIE MUMINKÓW  (TEATR „DZIECI ZAGŁĘBIA” BĘDZIN), SYRENA W WANNIE  (TEATR LALEK Z MAGDEBURGA NIEMCY), O MNIEJSZYCH BRACISZKACH ŚWIĘTEGO FRANCISZKA  (TEATR LALEK „GULIWER” WARSZAWA), O RYBAKU I ZŁOTEJ RYBCE (OTL).

Będzie więc ciekawie i różnorodnie, w familijnej atmosferze.

Karnety i bilety na Olsztyński Tydzień Teatrów Lalkowych ANIMA 2014:

• karnet na 6 spektakli – 60 zł,
• bilet ulgowy – 14 zł,
• bilet normalny –18 zł.

Jury dziecięce przyzna najlepszemu spektaklowi przeglądu teatralnego nagrodę Anima noclegi Ryn.